Współpraca

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Kancelarii zapraszam do przesłania życiorysu na adres email: klawikowski@kancelariazukowo.pl, lub poprzez formularz kontaktowy. W życiorysie proszę o dodanie adnotacji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z procesem rekrutacji.

Obecnie Kancelaria prowadzi nabór na stanowisko asystenta radcy prawnego / aplikanta radcowskiego, w ramach którego planowane jest nawiązanie współpracy z osobą studiującą na kierunku prawo na 4 lub 5 roku albo z absolwentem kierunku prawo, który w tym roku otrzymał pozytywny wynik z egzaminu na aplikację radcowską.

Potrzebujesz naszej pomocy?

Close Menu