Zakres usług

Kancelaria proponuje m.in:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentację przed sądami, organami administracji, organami ścigania i egzekucyjnymi oraz innymi instytucjami,
 • przygotowanie pism (np. wezwań, wniosków), pism procesowych (np. pozwów, prywatnych aktów oskarżenia), środków zaskarżenia (np. odwołań, apelacji, zażaleń),
 • opracowanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • prowadzenie negocjacji,
 • pomoc prawną przy pozasądowym rozwiązaniu sporów.

Usługi mogą być wykonywane w formie czynności jednorazowych, jak i stałej obsługi prawnej Klienta.

Kancelaria posiada wieloletnią specjalizację w zakresie:

 • prawa ubezpieczeń (np. sprawy o odszkodowania komunikacyjne, medyczne i inne),
 • prawa rodzinnego (np. sprawy o rozwód, separację, podział majątku, alimenty i kontakty z dziećmi),
 • prawa cywilnego (np. sprawy o zapłatę, zasiedzenie, służebności przesyłu, spadkowe, o ochronę dóbr osobistych, dotyczące nieruchomości, wykonania umów),
 • prawo gospodarcze (np. tworzenie, obsługa i przekształcanie spółek handlowych,  tworzenie i negocjowanie umów handlowych)
 • prawa ubezpieczeń społecznych (sprawy o emeryturę lub wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach).

Łączona usługa z zakresu prawa i księgowości.

Kancelaria świadczy również kompleksową pomoc prawno-księgową we współpracy z Biurem Prawno-Rachunkowym OMEGA Barbara Klawikowska. W szczególności usługa ta adresowa jest do przedsiębiorców zamierzających dokonać optymalizacji prowadzonej działalności, którym zapewniamy zarówno analizę i pomoc prawną oraz analizę i optymalizację podatkową.

Potrzebujesz naszej pomocy?

Close Menu